BÁN CĂN 3PN GÓC TÒA P12 PARK HILL PREMIUM GIÁ 6.3 TỶ

1. BÁN CĂN PARK HILL PREMIUM 3 PHÒNG NGỦ – TÒA P12 Căn số 12B [...]

BÁN CĂN 3PN ĐỦ NỘI THẤT TÒA P12 BAN CÔNG NAM

1. BÁN CĂN PARK HILL PREMIUM 3 PHÒNG NGỦ – TÒA P12 Căn số 04 [...]

BÁN CĂN 3PN VIEW THOÁNG TÒA P11

1. BÁN CĂN PARK HILL PREMIUM 3 PHÒNG NGỦ – TÒA P11 Căn số 10 [...]

BÁN CĂN 3PN BAN CÔNG NAM TẦNG TRUNG P8

1. BÁN CĂN PARK HILL TIMES CITY 3 PHÒNG NGỦ – TÒA P8 Căn số [...]

BÁN CĂN 3PN VIEW QUẢNG TRƯỜNG PARK HILL

1. BÁN CĂN PARK HILL TIMES CITY 3 PHÒNG NGỦ – TÒA P8 Căn số [...]

BÁN CĂN 3PN TẦNG TRUNG VIEW SÔNG HỒNG TÒA P3

1. BÁN CĂN PARK HILL TIMES CITY 3 PHÒNG NGỦ – TÒA P3 Căn số [...]

BÁN CĂN 3PN TÒA P1 ĐỒ CƠ BẢN

1. BÁN CĂN PARK HILL TIMES CITY 3 PHÒNG NGỦ – TÒA P1 Căn số [...]

BÁN CĂN 3PN TÒA P6

1. BÁN CĂN PARK HILL TIMES CITY 3 PHÒNG NGỦ – TÒA P6 Căn số [...]

0966 2468 23