VINHOMES TIMES CITY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

CĂN 1 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐT

Mua-chung-cu-times-city-căn-1-phong-ngu

Căn T091103

Diện tích            52m2


Hướng                 Nam


Giá bán:             1.9 tỷ

Xem chi tiết
Mua-chung-cu-times-city-căn-1-phong-ngu

Căn T11

Diện tích            53m2


Hướng                 Nam


Giá bán:           1.95 tỷ

Xem chi tiết

Căn T08

Diện tích            52m2


Hướng                   Bắc


Giá bán:           1.95 tỷ

Xem chi tiết
Mua-chung-cu-times-city-căn-1-phong-ngu

Căn T08

Diện tích            52m2


Hướng                 Nam


Giá bán:           2.05 tỷ

Xem chi tiết

CĂN 02 PHÒNG NGỦ GIÁ TỐT

Mua-chung-cu-times-city-can-2-phong-ngu

Căn T18

Diện tích            73m2


Hướng                   Bắc


Giá bán:             2.6 tỷ

Xem chi tiết
Mua-chung-cu-times-city-can-2-phong-ngu

Căn T11

Diện tích            83m2


Hướng                 Nam


Giá bán:             2.9 tỷ

Xem chi tiết
Mua-chung-cu-times-city-can-2-phong-ngu

Căn T08

Diện tích            75m2


Hướng                   Bắc


Giá bán:             2.8 tỷ

Xem chi tiết
Mua-chung-cu-times-city-can-2-phong-ngu

Căn T08

Diện tích            52m2


Hướng                 Nam


Giá bán:           2.05 tỷ

Xem chi tiết