CHO THUÊ CĂN 2 PN ĐỦ ĐỒ T9 – TIMES CITY

1. Thông tin căn hộ tòa T9 Địa chỉ: tòa T9 Times City căn hộ [...]

CHO THUÊ CĂN HỘ 2 PN FULL ĐỒ TÒA T10 TIMES CITY

1. Thông tin căn hộ tòa T10 Địa chỉ: tòa T10 Times City căn hộ [...]

CHO THUÊ CĂN HỘ FULL ĐỒ P11 – PARK HILL PREMIUM

1. Thông tin căn hộ tòa P11 Địa chỉ: tòa P11 Park Hill Premium căn [...]

CHO THUÊ CĂN 2PN KO ĐỒ PARK HILL PREMIUM

1. Thông tin căn hộ tòa P11 Địa chỉ: tòa P11 Park Hill Premium căn [...]

CHO THUÊ CĂN 2 PN ĐỒ CƠ BẢN TÒA T7 TIMES CITY

1. Thông tin căn hộ tòa T7 Địa chỉ: tòa T7 Times City căn hộ [...]

CHO THUÊ CĂN 2 PN ĐỀU SÁNG TÒA T6 TIMES CITY

1. Thông tin căn hộ tòa T6 Địa chỉ: tòa T6 Times City căn hộ [...]

CHO THUÊ CĂN 2 PN BAN CÔNG NAM TÒA T5 TIMES CITY

1. Thông tin căn hộ tòa T5 Địa chỉ: tòa T5 Times City căn hộ [...]

CHO THUÊ CĂN 2PN GÓC 97M TÒA T3

1. Thông tin căn hộ tòa T3 Địa chỉ: tòa T3 Times City căn hộ [...]

0966 2468 23